Страницы

середа, 22 жовтня 2014 р.

Короткий довідник Java для Java програміста (частина 1).


Що таке Java?
Java це об'єктно-орієнтована мова програмування. Як мова, яка має функцію об'єктно-орієнтування, мова програмування Java підтримує такі основні поняття:
- Поліморфізм.
- Наслідування.
- Інкапсуляція.
- Абстракція.
- Класи.
- Об'єкти.
- Методи.

Завантаження середовища Java :
Java SE знаходиться у вільному доступі, Ви можете завантажити його за посиланням Завантажити Java. Ви зможете вибрати і завантажити версію Java відповідно до Вашої операційної системи.

Базовий синтаксис Java:
Object - Об'єкти мають стан та поведінку. Приклад: собака має стан - колір, ім'я, породу, а також поведінку - гавкати, їсти, бігати. Об'єкт є екземпляром класу.
Class - Клас можна назвати шаблоном/планом що описуює поведінку/стан, якими наділений обєкт.
Methods - метод в основному описує поведінку. Клас може містити багато методів. Саме в методах описана логіка, манікуляції з даними та виконуються всі дії.
Instant Variables - Кожен об'єкт має свій набір змінних. Стан об'єкта створюється значеннями, присвоєними цим змінним.

Перша програма на Java:
Давайте розглянемо простий код, який буде друкувати слова "Hello World".
Про Java програми важливо знати наступні моменти.

Чутливість до регістру - Java чутлива до регістру два ідентифікатори Hello і hello в Java будуть мати різне значення.
Імена класів - для всіх імен класів, перша літера повинна бути у верхньому регістрі.
- Якщо для імені класу використовуються кілька слів, то кожне внутрішнє слово повинне починатися з літери у верхньому регістрі.
- Приклад імені класу MyFirstJavaProgram
Імена методів - всі імена методів повинні починатися з літери в нижньому регістрі.
- Якщо для імені методу використовуються кілька слів, то кожне внутрішнє слово повинне починатися з літери у верхньому регістрі.
- Приклад імені методу public void myMethodName()
Назва файлу програми - Назва файлу програми повинні точно збігатися з ім'ям класу.
- При збереженні файлу, Ви повинні зберегти його, використовуючи ім'я класу (пам'ятайте про чутливість мови програмування Java до регістру) і додати «.java» наприкінці імені (якщо ім'я файлу та ім'я класу не збігаються, Ваша програма не скомпілюється).
- Наприклад "MyFirstJavaProgram" - це назва класу, тоді файл повинен нами назву "MyFirstJavaProgram.java"
public static void main (String[] args) - обробка програми починається з методу main(), який є обов'язковою частиною кожної програми Java.

Java ідентифікатори:
Всі компоненти Java мають імена. Імена, що використовувються для класів, змінних і методів називаються ідентифікаторами. В Java є декілька моментів, які потрібно пам'ятати про ідентифікатори. Вони наступні:
- Всі ідентифікатори повинні починатися з літери (від A до Z або a до z), символу ($) або підкреслення ( _ ).
- Після першого символу ідентифікатори можуть мати будь-яку комбінацію символів.
- Ключове слово не може бути використане в якості ідентифікатора.
- Найголовніше, ідентифікатори чутливі до регістру.
- Декілька прикладів правильних ідентифікаторів: age, $salary, _value, __1_value
- Декілька прикладів НЕ правильних ідентифікаторів: 123abc, -salary

Модифікатори в Java:
Як і в інших мовах, можна змінювати класи, методи і т.д., за допомогою модифікаторів. Модифікатор в Java діляться на дві категорії:
- Модифікатори доступу: default, public , protected, private
- Модифікатори без-доступу: final, abstract, strictfp.
Більш детально про модифікатори буде описано пізніше.

Змінні в Java :
Ми побачимо наступні змінні в Java:
- Локальні змінні.
- Змінні класу (статичні змінні в Java).
- Змінні екземпляра (нестатичні змінні в Java).

Масиви в Java:
В Java масиви є об'єктами, які зберігають кілька змінних одного і того ж типу. Тим не менше, сам масив є об'єктом. Ми розглянемо, як створити і заповнити масив Java в наступних статтях.

Enum(Перечислення) в Java:
Перечислення були введені в Java 5.0. Перечислення в Java обмежують змінну, щоб вибрати тільки одне з декількох значень. В Java значення в цьому списку називаються Перечислення. З використанням перечислення в Java можна зменшити кількість помилок в коді.
Наприклад, якщо розглядати заявки на свіжий сік в магазині, можна було б обмежити розмір упаковки соку як для малих, середніх і великих. Це дозволило б переконатися, щоб ніхто не замовив інший будь-який розмір упаковки, крім наявних (малий, середній або великий).

Приклад:

Примітка: перечислення можуть бути оголошені самостійно або всередині класу. Методи, змінні, конструктори також можуть бути визначені всередині перечислень.

Ключові слова в Java:
Нижче наведений список ключових слів в Java. Ключове слово в Java не може бути використане як постійне або змінне, або будь-яке інше ім’я для ідентифікаторів.

Коментарі в Java:
Java підтримує однорядкові і багаторядкові коментарі, дуже схожі на С і С ++. Всі символи що всередині будь-якого коментаря ігноруються компілятором Java.
Нижче приведений приклад написання коментарів в Java:

Є два типи даних, доступні в Java:
- Примітивні типи даних Java.
- Об'єктні типи даних Java.

Примітивні типи даних Java:
В Java існує всього 8 типів примітивних даних, які не є об'єктами. Імена примітивних  типів даних в Java є ключовими словами. Давайте тепер розглянемо в ці типи даних Java.

Довідка по типами даних Java:
- Змінні створюються за допомогою певних конструкторів класів Java. Вони використовуються для доступу до об'єктів. Ці змінні оголошуються певного типу, який не може бути змінений. Наприклад, Employee, Cat і т.д.
- В Java об'єкти класу, а також змінні масиву підпадають під різні типи даних.
- В Java значення будь-якої заданої змінної за замовчуванням дорівнює нулю.
- Задана змінна може бути використана для позначення будь-якого об'єкта, заявленого типу або будь-якого сумісного типу.

Немає коментарів:

Дописати коментар