Страницы

середа, 22 жовтня 2014 р.

Короткий довідник Java для Java програміста (частина 2).


Літерали в Java:
Літералпостійне значення певного типу даних, записане у вихідному коді комп'ютерної програми. В Java літерали можуть бути представлені прямо в коді без обчислень.
Літерали в Java можуть бути віднесені до будь-якої змінної примітивного типу. Для прикладу
byte a = 68;
char a = 'A'
Рядкові літерали в Java задаються як в більшості інших мов, записуючи послідовність символів між парою подвійних лапок. Приклади строкових літералів:
"Hello World"
"two\nlines"
"\"This is in quotes\""


Мова Java підтримує кілька спеціальних керуючих послідовностей для рядкових і текстових літералів. Приклади:
Модифікатори доступу в Java:
Java надає ряд модифікаторів доступу, які встановлюють різні рівні доступу для класів, змінних, методів і конструкторів. Є чотири рівня доступу:
- private: члени класу доступні тільки всередині класу;
- default (package-private) (модифікатор, по-замовчуванням): члени класу видні всередині пакета (якщо клас буде так оголошений він буде доступний тільки всередині пакета);
- protected: члени класу доступні всередині пакета і в класах наслідниках;
- public: члени клас доступні всім;

Java Основні оператори:
Java надає багатий набір операторів маніпулювання змінними. Ми можемо розділити всі Java оператори на такі групи:

Арифметичні оператори:
Для прикладу А = 10, В = 20.
Оператори порівняння:
Порозрядні оператори:
Логічні оператори:
У логічних операторів наступний пріоритет: заперечення, кон'юнкція, диз'юнкція.
Оператори присвоєння:
Iнші оператори:
Є кілька інших операторів, які підтримуються в мові Java.
Умовний (тернарний) оператор ( ? : ), if-then-else (якщо-тоді-інакше):
Умовний оператор також відомий як тернарний оператор. Цей оператор складається з трьох операндів, і використовується для оцінки логічних виразів. Мета оператора вирішити, яке значення має бути присвоєно змінній. Оператор записується так:
умова ? що повернути якщо вірно (true) : що повернути якщо хибно (false)
Оператор instanceof:
Використовуючи оператор instanceof, можна дізнатися, від якого класу належить об'єкт. Цей оператор має два аргументи. Зліва вказується посилання на об'єкт, а праворуч - ім'я типу, на сумісність з яким буде перевіряється об'єкт. Оператор записується так:
( посилання на об'єкт ) instanceof  ( ім'я типу, на сумісність з яким буде перевіряється об'єкт ) 

Пріоритет операторів в Java:
У першому рядку приведені три незвичайних оператора. Круглі дужки () використовуються для явної установки пріоритету, квадратні дужки [] - для індексування змінної-масиву, оператор . (крапка) - для виділення елементів із посилання на об'єкт.

Короткий довідник Java для Java програміста (частина 3).

Немає коментарів:

Дописати коментар