Страницы

середа, 22 жовтня 2014 р.

Короткий довідник Java для Java програміста (частина 3).


Цикл while:
Цикл while (доки) - це цикл з передумовою, тіло циклу(тобто інструкція або блок інструкцій) виконується, якщо умова істинна. Якщо умова хибна з самого початку, то цикл не виконається жодного разу.
Цикл do/while:
Цикл do/while (цикл з після умовою), схожий на цикл while , за винятком того,що цикл do/while гарантовано виконається принаймні один раз.
Цикл for:
Цикл for  - управляюча конструкція повторення, застосовується при необхідності виконати інструкції певну кількість разів. Цикл корисний, коли ви знаєте яка повинна бути кількість повторень. Виглядає наступним чином:
Цикл "for each":
Починаючи з java SE 5.0 в мові з’явився новий цикл, в основному використовується для перебору елементів масиву або подібних до масиву типів даних (колекції). Виглядає наступним чином:
Ключове слово break:
Ключове слово break використовується для негайної зупинки циклу. Ключове слово break повинне використовуватися всередині будь-якого циклу або в операторах switch, може використовуватися без мітки. break  зупиняє виконання внутрішнього циклу і починає виконання наступного рядка коду після блоку.

Ключове слово continue:
Ключове слово continue може використовуватися в будь-якому з циклів чи управляючій конструкції . Воно викликається в циклі, щоб відразу перейти до наступної ітерації циклу.
В циклі for, ключове слово continue призводить до того, що управління негайно передається третій частині заголовка циклу, тобто коду, який виконується на кожній ітерації після інструкцій тіла циклу.
В циклі while і do-while, ключове слово continue призводить до пропуску операторів тіла циклу, не виконаних на даній ітерації, і до передачі управління в код, який перевіряє умову завершення циклу.

Умовний оператор if:
Оператор if дозволяє вашій програмі залежно від умов виконати оператор або групу операторів. Найпростіша конструкція if виглядає так:
Умовний оператор if ... else:
Після if може слідувати else який виконується коли логічна умова є хибна(false).
Конструкція  if ... else виглядає наступним чином:
Умовний оператор if ... else if ... else:
Після if може слідувати вираз else if ... else. Дану конструкцію використовується для вибору одного з декількох блоків коду для виконання.
Конструкція  if ... else if ... else буде виглядати так:
Вкладений умовний оператор if ... else:
Вкладений оператор if використовується для подальшої перевірки даних, якщо умова попереднього оператора if приймає значення true. Іншими словами, вкладений оператор застосовується в тих випадках, коли для виконання дії потрібно дотримання відразу декількох умов, які не можуть бути зазначені в одному умовному виразі. Необхідно пам'ятати, що у вкладених операторах if-else друга частина, else завжди відноситься до найближчого оператора if, за логічною умовою якого слід цей оператор; або блок операторів.
Невеликий приклад:
Оператор вибору switch:
В операторі switch можна використовувати прості типи byte, short, char, int. ,починаючи з JDK7 можна використовувати Enum і String, також спеціальні класи, які є обгорткою для примітивних типів: Character, Byte, Short, Integer. Дублювання значень case не допускається.
Виглядає це так:
Команда switch порівнює результат ВИРАЗ з кожним наступним значення1. Якщо виявляється співпадіння то виповнюється команда, або набір команд, які прописані за даними оператором. Якщо співпадінь не буде, то виповнюється команда після ключового слова default. Оператор default не є обов'язковим. При відсутності співпадінь програма не виконує ніяких дій. Команда break в секції case передає управління до кінця команди switch.

Методи в Java.
Метод в Java являє собою послідовність дій які згруповані разом щоб виконати окремого завдання. Для прикладу коли ви викликаєте метод System.out.println система фактично виконує кілька кроків для того щоб вивести в консоль повідомлення.

Загальний вигляд методу паступний:
Основні частини методу:
- Модифікатор Доступу. МодифікаторДоступу не є обов’язковий, він повідомляє компілятору як викликати метод, він визначає тип доступу до методу.
- Тип значення що повертається. Метод може повертати значення. типЗначенняЩоПовертається це тип даних які повертає метод. Деякі методи можуть не повертати значення. У цьому випадку типЗначенняЩоПовертається позначається ключовим словом void.
- Ім’я методу. Це є фактичне ім’я методу. Ім’я методу і список параметрів разом утворюють сигнатуру методу.
- Список Параметрів. Це список значень які передаються методу коли ви його викликаєте. До СписокПараметрів відноситься тип, порядок та кількість параметрів методу. Список Параметрів також може не містити ніяких параметрів, тобто бути пустим.
- Тіло методу. Тіло методу містить список інструкції які вказують, що повинен зробити метод.

Класи і Об’єкти в Java:
Об’єкт - Об'єкти мають стан та поведінку. Приклад: собака має стан - колір, ім'я, породу, а також поведінку - гавкати, їсти, бігати. Об'єкт є екземпляром класу.
Клас - Клас можна назвати шаблоном/планом що описуює поведінку/стан, якими наділений обєкт. Приклад простого класу наведений нище:
Клас може містити будь-які з наступних типів змінних.
- Локальні змінні. Це змінні які визначені всередині методів, конструкторів або блоків коду. Вони будуть оголошені і ініціалізовані в методі, і будуть знищені, коли метод завершиться.
- Змінні екземпляру. Це змінні які оголошуються в класі але за межами метода. Вони ініціалізуються при завантаженні класу.
- Зміні класу. Це зміні які оголошуються в класі але за межами метода, за допомогою ключового слова static.

Обробка помилок:
Виключення(помилки) в методах ловлять за допомогою конструкції try/catch. Код який може викликати виключення розміщують в середині блоку try/catch. Конструкція блоку try/catch виглядає наступним чином:
Декілька блоків catch:
Ключові слова throws/throw:
Якщо метод не обробляє виключення, повинен оголосити його за допомогою ключового слова throws. Ключове слово throws, записується в кінці методу.
Оператор throw використовується для викидання виключення "вручну". Для цього щоб це зробити, потрібно мати об'єкт що породжує виключення, його можна або отримати як параметр оператора catch, або створити за допомогою оператора new. Постарайтеся зрозуміти відрізняється ключові слова throws і throw.

Ключове слово finally:
Ключове слово finally використовується для створення блоку коду який слідує після блоку try. Блок finally використовується при обробці винятків, викликається завжди, навіть якщо виник виняток (крім System.exit (0)). Зручно використовувати для звільнення ресурсів.
Блок finally записується після блоку catch, це виглядає наступним чином:

Немає коментарів:

Дописати коментар